شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

ثابت

معرفي آزمايشگاه پاتو بيولوژي شفا

آزمايشگاه پاتو بيولوژي شفا در سال ۱۳۸۵ به همت دكتر تورج دلخواه (متخصص پاتولوژي كلينيكال و آناتوميكال از دانشگاه تهران) راه اندازي گرديده است و در طي اين سالها رضايتمندي مراجعين و پزشكان را سرلوحه اهداف خود قرار داده است . اين ازمايشگاه همواره در پي ارتقا سطح خدمات ارائه …

مشاهده بیشتر »

بخش هاي آزمايشگاه

پذيرش و جوابدهي:   نمونه گيري: دراین بخش نمونه گيري توسط افراد مجرب و ورزيده انجام مي شودونمونه ها به بخش های فنی فرستاده می شوند. این بخش مجهز به تجهیزات ویژه جهت نمونه‌گیری شامل سیستم رگ‌یاب می‌باشد. رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشت جهت بیماران و پرسنل به بهترین …

مشاهده بیشتر »